He Kākano Ahau Whakataukī Banner

This well known whakataukī is explained here on Wikipedia. "E kore au e ngaro, he kākano ahau i ruia mai …

He Kākano Ahau Whakataukī Banner Read More »

Do you need this resource?